04 Oktober 2021

Bescherm persoonlijke en vertrouwelijke informatie met onze vijf eenvoudige stappen

In de datagestuurde wereld van vandaag is het uw plicht om bij de behandeling van vertrouwelijke informatie de nodige maatregelen te nemen om deze te beschermen. Doet u dat niet, dan kan dat leiden tot rechtszaken, boetes en reputatieschade – en het onvermijdelijke verlies van omzet dat daaruit voortvloeit. 

Deze laatste groep maakt het grootste deel uit van de kosten van een datalek (38%), met een gemiddelde totale kostenpost van 1,59 miljoen dollar, volgens Kosten van een datalek, Rapport 2021 1. Dus waarom zou u het risico nemen? 

Onze infographic kan u helpen uw persoonlijke en vertrouwelijke informatie veilig te houden, met advies over hoe u: 
  • ervoor kan zorgen dat uw bedrijf de wetgeving inzake gegevensbescherming begrijpt; 
  • adequate processen en beleidsmaatregelen kunt uitvoeren; 
  • kunt investeren in programma’s voor gegevensbeheer; 
  • voorlichting en bewustmaking kunt aanbieden; 
  • bruikbare begeleiding kunt bieden. 
[1] – Bron: Kosten van een datalek, Rapport 2021 

Download de Infographic