29 September 2021

Help het milieu door papier te versnipperen en te recyclen

Het beveiligde versnipper- & recyclageproces van Shred-it voorziet een beveiligde bewakingsketen en helpt u bij het nakomen van uw milieuverplichtingen. U slaat dus twee vliegen in één klap: ecologische duurzaamheid en bescherming van de privacy.

Recyclage is zinvol voor het milieu en voor ondernemingen die duurzaamheid hoog in het vaandel hebben staan. Ontdek hoe het versnipperen van vertrouwelijke informatie hand in hand gaat met het recycleren in een volledig veilig en duurzaam proces, met onder meer:

  • De positieve ecologische impact die beveiligd recyclen heeft
  • Wat er tijdens elke stap van het versnipperen en recycleren gebeurt
  • Hoe een ‘groene’ aanpak mogelijk is zonder de veiligheid aan te tasten

Download de Infographic