28 September 2021

Infographic Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming

Wat betekent de Algmene Verordening Gegevensbescherming (AVG) voor u?

Nieuwe wet inzake gegevensbescherming: de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), in het Engels General Data Protection Regulation (GDPR), van de EU treedt op 25 mei 2018 in werking. De nieuwe wet werd ontwikkeld om de bestaande Europese wetgeving inzake gegevensbescherming te stroomlijnen en de persoonlijke gegevens van EU-burgers beter te beschermen. Organisaties over de hele wereld zullen er rekening mee moeten houden. Elke organisatie die de persoonlijke gegevens van EU-burgers verzamelt of verwerkt zal aan de wet moeten voldoen, ongeacht of die organisatie zich binnen of buiten de EU bevindt. Het lijdt dus geen twijfel dat heel wat bedrijven in België rekening zullen moeten houden met de nieuwe regels.

Boetes bij overtreding AVG

Met boetes tot € 20 miljoen of 4% van de wereldwijde jaaromzet in geval van overtreding en een verregaande regelgevende bevoegdheid om die boetes af te dwingen, is een grondige voorbereiding geen overbodige luxe.

Download onze infographic over AVG voor meer informatie over:


  • welke organisaties aan de nieuwe wet moeten voldoen
  • welke zaken onder de nieuwe wet inzake gegevensbescherming vallen
  • wat dit betekent voor uw beleid inzake gegevensbescherming
  • 7 tips om u te helpen bij de voorbereiding

Download de Infographic