Gegevensbescherming

Wij zijn gespecialiseerd in het leveren van een op maat gemaakte vernietigingsservice waarmee bedrijven kunnen voldoen aan de wetgeving en ervoor zorgen dat de vertrouwelijke klanten-, werknemers- en bedrijfsinformatie te allen tijde veilig wordt bewaard. Door onze strikte chain-of-custody-processen, draagbare technologie en betrouwbare on-time, on-site en off-site shredderservice en een wereldwijd netwerk van lokale servicecentra, kunnen we onze veilige vernietigingsdiensten voor papier, mediamateriaal zoals dvd's, cd's, tapes, uniformen en harde schijven op regelmatige en ad-hocbasis leveren.

Shred-it's beveiligingsmaatregelen

De technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen die we toepassen bij het omgaan met vertrouwelijke bedrijfsinformatie worden in detail uitgelegd in ons beveiligingsinformatiedocument.

Klik hier om het document Technische en Organisatorische Maatregelen te downloaden.

Deze maatregelen vormen een belangrijk onderdeel van onze toewijding aan naleving van de AVG bij het omgaan met vertrouwelijke informatie van onze klanten. We zullen ze regelmatig evalueren en nieuwe technologieën en processen blijven verkennen om onze klanten de optimale balans tussen beveiliging en efficiëntie te bieden.