Gedragscode en ethiek

Shred-it-teamleden en externe vertegenwoordigers, ongeacht in welk land ze werken, worden geacht zaken te doen in overeenstemming met alle toepasselijke anticorruptiewetten en -voorschriften, evenals alle toepasselijke Stericycle-beleidsregels en -procedures en onze gedragscode en ethiek.

Teamleden hebben de plicht om te goeder trouw alle vermoedelijke schendingen van de Code, het beleid, de procedures, de wet- en regelgeving en elk onveilig gedrag te melden.