27 Juni 2022

Hoe papierversnippering de koolstofvoetafdruk van uw bedrijf verkleint

Hoewel we in een digitale wereld leven, is papier voor de meeste kantoren nog steeds een alledaags hulpmiddel. Als u zich echter niet op de juiste manier van uw papier, documenten en bestanden ontdoet, kan dit bijdragen aan de koolstofvoetafdruk van uw bedrijf en een negatieve impact hebben op het milieu.

Een papiervernietigingsbedrijf zoals Shred-it kan u helpen om de koolstofvoetafdruk van uw bedrijf te verkleinen en op een veilige manier te voldoen aan de overheidswetgeving, wat het milieu en uw bedrijf ten goede komt.

Waarom bedrijven hun koolstofvoetafdruk moeten verkleinen

Ervoor zorgen dat uw bedrijf niet bijdraagt aan klimaatverandering is voor elk bedrijf belangrijker dan ooit. Wereldwijd produceren mensen een enorme hoeveelheid afval op talloze gebieden, waaronder industrieën, woningen en technologieën. Wereldwijd ligt er ongeveer 26 miljoen ton oud papier op stortplaatsen dat niet op de juiste manier is gerecycled.

De COVID-19-pandemie was een tijd van bezinning voor de meeste individuen en bedrijven, en velen begonnen zich in te spannen om milieuvriendelijker te worden. In 2020 namen de recyclingpercentages in Europa toe van 72,5% in het voorgaande jaar naar 73,9%; een hele prestatie. En als er meer individuen en bedrijven bij betrokken zouden raken, zouden hierdoor de recyclingpercentages nog verder kunnen toenemen.

Het versnipperen van bedrijfsdocumenten kan een positief effect hebben op zowel het milieu als op uw bedrijf.

De voordelen van het versnipperen van bedrijfsdocumenten
  1. Spaart bomen: Rainforest Action Network schat in dat er jaarlijks tussen de 3,5 en 7 miljard bomen gekapt wordenvoor hun materiaal. Het recyclen van één ton papier bespaart 17 bomen en meer dan 3,3 kubieke meter vuilstortruimt. Dus als meer bedrijven een papierversnipperbedrijf of een professionele papiervernietigingsdienst, zoals Shred-it, zouden gebruiken, dan kunnen bomen worden gespaard en kan de koolstofvoetafdruk worden verkleind. Dit gebeurt in de wetenschap dat al het papier veilig wordt gerecycled.
  2. Vermindert het energie- en waterverbruik: bij de meeste processen wordt gebruik gemaakt van energie en water; het gebruik van een papierversnipperbedrijf verbruikt echter 70% minder energie en water dan het maken van volledig nieuw papier van bomen.
  3. Vermindert afval op stortplaatsen: wereldwijd vertegenwoordigt papier 26% van het afval op stortplaatsen omdat het niet op de juiste manier wordt gerecycled. Door papier te laten recyclen door een papierversnipperbedrijf of een professionele papiervernietigingsdienst kan uw bedrijf een bijdrage leveren aan het terugdringen van het wereldwijde afvaloverschot.
  4. Vermindert de uitstoot van broeikasgassen: een papierversnipperbedrijf draagt op verschillende manieren bij aan een vermindering van de uitstoot van broeikasgassen. Ten eerste nemen bomen CO2 op die bijdraagt aan de vorming van broeikasgassen in onze atmosfeer. Ten tweede zullen door papierrecycling de emissies van machines en voertuigen die normaal gesproken meer bomen zouden moeten kappen, afnemen. Er zal immers minder papier nodig zijn. En tot slot zal ook de vervuiling door papierfabrieken afnemen doordat de behoefte aan papier afneemt.
Veilige versnippering van bedrijfsdocumenten met Shred-it

Door gebruik te maken van een professionele papiervernietigingsdienst zoals Shred-it, recyclet u uw vertrouwelijke documenten op een effectieve manier om uw koolstofvoetafdruk te verkleinen en te voldoen aan milieuwetgeving. Het is echter net zo belangrijk om de vertrouwelijke informatie in deze documenten te beschermen en zo een datalek te helpen voorkomen. Shred-it zorgt ervoor dat uw vertrouwelijke informatie veilig wordt vernietigd en dat uw papierafval wordt gerecycled door onze vertrouwde partners.

Als onderdeel van onze eenmalige papierversnippering en regelmatig geplande versnippering volgen we een beveiligingsprotocol van zes stappen om vertrouwelijke informatie bij iedere stap veilig te stellen. We scannen bij elk contactpunt een barcode om onze bewakingsketen te volgen, en onze medewerkers zijn gecertificeerde informatiebeveiligingsprofessionals. Dit betekent dat ze een intensieve training hebben gevolgd om te leren hoe ze papier op effectieve wijze kunnen vernietigen.

Bovendien zijn ons wagenparken voorzien van GPS-tracking, zodat we altijd weten waar uw documenten zijn. Ook vergrendelen we onze containers en vrachtwagens om de informatie tijdens het transport veilig te stellen. Onze veilige, bewaakte faciliteiten beschermen uw informatie voordat deze wordt vernietigd. Wanneer het proces is voltooid, ontvangen onze klanten een vernietigingscertificaat om te garanderen dat de documenten vernietigd en gerecycled zijn.

Shred-it kan uw bedrijf helpen ervoor te zorgen dat uw papier wordt vernietigd op een manier die zowel veilig als gunstig voor het milieu is.

Onze klanten kunnen erop rekenen dat hun vertrouwelijke informatie veilig wordt gerecycled en niet bijdraagt aan milieuproblemen.

Kom meer te weten over onze dienstverlening door vandaag nog contact op te nemen en na te gaan hoe we uw bedrijf, uw werknemers en uw klanten kunnen beschermen.