27 April 2017

20 manieren om deze lente uw CO2-uitstoot te verlagen

April is Earth Month … en overal ter wereld nemen bedrijven maatregelen om hun CO2-voetafdruk te verkleinen.

Wat is een CO2-voetafdruk?

De CO2-voetafdruk is een milieumaatstaf die de totale uitstoot van broeikasgassen aangeeft. De klimaatverandering is een van de belangrijkste gevolgen van die stijgende broeikasgasemissies (vooral veroorzaakt door koolstofdioxide dat vrijkomt bij de verbranding van fossiele brandstoffen zoals olie, kolen en gas).

Een goede strategie om uw CO2-uitstoot op het werk te verminderen, bestaat erin om iedereen over klimaatverandering te informeren en milieuvriendelijke werkprocessen en handelingen te promoten.

Hoe verkleint u uw CO2-voetafdruk?

Ontdek 20 praktische en rendabele manieren voor bedrijven om uw CO2-voetafdruk te verkleinen.

Energiezuinigheid  
 • Installeer energiezuinige verlichting (led- of andere energiebesparende lampen). Schakel verlichting uit wanneer er niemand is, hetzij handmatig of via automatische sensoren.  
 • Koop energiezuinige modellen van kantoorapparatuur zoals computers, lcd-schermen, printers en kopieerapparaten.
 • Isoleer de bedrijfsgebouwen met energiezuinige ramen en deuren. Dicht openingen af tussen vloerplanken.
 • Moedig iedereen aan om alle apparatuur aan het einde van de werkdag uit te schakelen. Sluit kantoorapparaten aan op stekkerdozen met een aan-/uitschakelaar waarmee u alles tegelijk kunt uitschakelen.
 • Ga slim om met verwarmings- en koelsystemen. Draai de thermostaat een graad of twee hoger of lager – afhankelijk van het seizoen – om de vraag naar energie te verminderen. Draai de thermostaat 's nachts 10 tot 15 graden hoger of lager wanneer niemand aanwezig is. 
 • Voer regelmatig onderhoud uit op alle toestellen zodat ze zo efficiënt mogelijk blijven werken.
Brandstofverbruik
 • Stimuleer medewerkers om zich op een duurzame manier te verplaatsen. Moedig ze aan om met de fiets, te voet of met het openbaar vervoer naar het werk te komen in plaats van met de auto. Als de auto echt de enige oplossing is, help werknemers dan bij het carpoolen.
 • Als uw onderneming een wagenpark heeft, gebruik dan de meest energiezuinige modellen, zoals elektrische auto's.
 • Werk samen met lokale leveranciers om het brandstofverbruik te beperken of met partners die gebruikmaken van brandstofzuinige voertuigen. 
 • Vraag uw werknemers om af en toe thuis te werken of altijd wanneer dat zinvol is. Houd beveiligingssoftware up-to-date op alle mobiele apparaten en computers op kantoor.
 • Evalueer het nut van zakenreizen en overweeg videoconferencing in plaats van vliegreizen. Investeer in betrouwbare technologie voor videoconferenties.
Externe partners
 • Voer een duurzaam inkoopbeleid in, zoals het aankopen van producten met een milieukeurmerk.
 • Werk samen met partners die zich inzetten voor recyclage en duurzame of gerecycleerde materialen gebruiken. 
 • Werk samen met bedrijven die net als u een duurzaamheidsbeleid hebben. Zo heeft Shred-it als marktleider op het vlak van documentvernietiging haar vrachtwagenvloot milieuvriendelijker gemaakt via technologieën die emissies en brandstofverbruik helpen te verminderen.
Afvalvermindering
 • Evalueer de verpakkingsstrategie van uw bedrijf. Worden items 'oververpakt' en kan de verpakking dus worden verminderd?
 • Druk alleen documenten af als dit absoluut noodzakelijk is. Gebruik de dubbelzijdige afdrukfunctie van uw printer. Verminder papierverbruik door zoveel mogelijk over te stappen op digitale documenten.
 • Voer een recyclageprogramma in voor blikjes, plastic en glas.
 • Doneer gebruikte kantoorapparatuur, zoals computerschermen of oude meubelen, aan non-profitorganisaties.  
 • Maak van papierrecyclage een beveiligd proces dat vertrouwelijke en gevoelige informatie beschermt. Werk samen met een betrouwbare partner voor documentvernietiging die garandeert dat papier meteen wordt gerecycleerd nadat het op een beveiligde manier werd versnipperd. Het bedrijf moet vergrendelde consoles voorzien zodat het weggooien van papier makkelijk en eenvoudig is.
 • Laat uw oude elektronica niet eindigen op een stortplaats. In plaats van oude of verouderde computers en andere elektronica weg te gooien (waardoor vertrouwelijke informatie op harde schijven mogelijk te grabbel wordt gegooid), overlegt u met uw expert op het vlak van documentvernietiging over het veilig vernietigen en recyclen van uw apparatuur. 
Maak vandaag een start met het beschermen van uw bedrijf

Wilt u meer weten hoe wij u kunnen helpen bij het beschermen van uw vertrouwelijke papieren documenten, archief en harde schijven? Contacteer ons voor een vrijblijvende offerte en een gegevensbeveiligingsonderzoek.