11 Augustus 2016

Bent u een doelwit van identiteitsdiefstal? Weet wat u moet doen

Bent u een doelwit van identiteitsdiefstal? Weet wat u moet doen

Uw online gewoontes, uw gedrag met uw mobiel en uw gebruik van uw betaalkaart kunnen van u een doelwit maken voor identiteitsdiefstal. Voor sommige personen schuilt het gevaar van identiteitsdiefstal vooral in wat ze doen voor de kost en waar ze wonen.  

We spreken van identiteitsdiefstal wanneer de persoonlijk identificeerbare informatie (PII) door criminelen wordt gestolen of gekocht, en vervolgens gebruikt voor persoonlijk gewin.

De belangrijkste doelwitten van identiteitsdiefstallen

Gebruikers van sociale media: Het uitwisselen van persoonsgegevens op websites als Facebook en LinkedIn is riskant omdat informatiedieven deze gegevens gebruiken om persoonsgegevens te verzamelen. Deze gegevens worden vervolgens gebruikt om bijvoorbeeld een lening aan te vragen of personen te benaderen via phishing.

Gebruikers van betaalkaarten:  Gebruikers van betaalkaarten en creditcards zijn kwetsbaar, met name wanneer hackers erin slagen in te breken in de elektronische transactierecords van winkeliers. Uit het identiteitsfrauderapport van Javelin blijkt dat 7,2 miljoen kaarthouders in 2014 het slachtoffer van fraude waren.

Bestuurderstypen: In een classificatiesysteem van demografische groepen waar fraudeurs zich op richten, werd door Experian het segment van welgestelde stedelingen met een hoog uitgavenpatroon aangewezen als de grootste risicogroep voor identiteitsdiefstal.  Leningen, spaartegoeden en kaarten kunnen de dief snel financieel gewin opleveren.  

Eenvoudige toegang: Uit het Experian-systeem bleek tevens dat mensen die wonen in dichtbevolkte gebieden, in appartementencomplexen met een gedeelde postbus of een postbus op afstand en met gemeenschappelijke voorzieningen, eveneens tot de doelwitten behoren. Lopende rekeningen en frauduleuze verzekeringsclaims behoren hier tot de risico's.   

“Patiënten”: Beschermde gezondheidsinformatie is van zeer grote waarde op de zwarte markt. In 2014 was deze sector goed voor het hoogste aantal hackinggevallen binnen het totale aantal gevallen (42,5%), zo blijkt uit een rapportage van Forbes.

Gebruikers van mobiele telefoon: Smartphone-gebruikers hebben zo'n dertig procent meer kans om ten prooi te vallen aan fraude dan overige groepen, aldus een deskundige uit de industrie in een artikel in bankrate.com. Mobiele apparaten zijn niet altijd naar behoren beschermd, maar worden wel gebruikt om verbinding te maken met bankrekeningen, bedrijfsnetwerken en overige plaatsen waar vertrouwelijke gegevens zijn opgeslagen.

Een aantal goede praktijken om identiteitsfraude te voorkomen:
  • Plaats niet te veel persoonlijke informatie op websites van sociale media.  
  • Bescherm uw pincodes en vernietig oude kaarten en rekeningafschriften.  
  • Controleer uw bankrekeningen, creditcards en kredietverslagen regelmatig op ongebruikelijke activiteiten.
  • Zorg er op de werkvloer voor dat informatiebeveiliging onderdeel is van de bedrijfscultuur. Voer een uitgebreid programma voor documentbeheer in, en controleer de toegang. Voer een beleid voor gebruik van mobiele apparaten in. Zorg voor voortdurende training van medewerkers.
  • Zorg dat u alle privacyvoorschriften voor uw bedrijfstak naleeft. Zorg dat u bijvoorbeeld goed in de gaten houdt welke documenten er op de medische werkvloer veilig moeten worden vernietigd.
  • Rust uw mobiele telefoons uit met de laatste beveiligingen, waaronder wachtwoordbescherming, versleuteling en antivirussoftware.
  • Zorg dat er altijd een actieplan bij incidenten klaarligt. Uit onderzoek blijkt dat hierdoor de verliezen kunnen worden beheerst, de schade kan worden ingeperkt en de naleving van toepasselijke wet- en regelgeving kan worden gewaarborgd.
  • Beveilig u tegen postdieven en personen die afval doorzoeken. Neem een documentverwerkingsbedrijf in de hand dat zorgt voor vergrendelde containers voor overtollige documenten en veilige vernietiging op of buiten de locatie. Plan tevens de vernietiging van harde schijven in.

Zijn er binnen uw kantoor interne fraudeurs op zoek naar mogelijkheden om informatie te stelen?