12 December 2016

Gaat u aan de slag? Databeveiliging in uw onderneming

De behoefte aan informatiebeveiliging is nog nooit zo groot geweest … maar de vraag is nu hoe u een databeveiliging invoert die echt werkt.

Voor bedrijven is de ontwikkeling van een beleid voor informatiebeveiliging eigenlijk slechts het begin. Een veiligheidsprogramma kan alleen maar doeltreffend zijn in combinatie met processen om de verschillende veiligheidsstrategieën te promoten en te ondersteunen.

Tips voor de invoering van informatiebeveiliging

Hieronder ziet u waarom de invoering van informatiebeveiliging in een onderneming een veelzijdig en voortdurend proces is.

  • Cultuur: Volgens een artikel van tripwire.com moet voor een succesvolle bewustmakingscampagne over veiligheid iedereen in de eerste plaats duidelijk worden gemaakt dat veiligheid geen project is met een einddatum. Het is eerder een vloeiende evolutie binnen de bedrijfsmentaliteit. Een veiligheidscultuur moet beginnen aan de top en doorsijpelen naar de hele organisatie. Het is zowel voor grote bedrijven als voor het MKB van groot belang om informatiebeveiliging op het werk in het middelpunt van de belangstelling te houden.  
  • Privacy en wetgeving: Naarmate nieuwe bedreigingen de kop opsteken, worden nieuwe wetten en richtlijnen ingevoerd om de privacy en persoonsgegevens te beschermen. Organisaties moeten up-to-date blijven over wijzigingen in de wetgeving inzake gegevensbescherming en hun beleid en procedures daaraan aanpassen.
  • Mentaliteit van de medewerkers: Elke beveiligingsarchitectuur zal worden ondermijnd als er geen procedures aanwezig zijn om ervoor te zorgen dat alle medewerkers hun taken en verantwoordelijkheden begrijpen. Permanente educatie is hierbij cruciaal. Het doel is om de mentaliteit van de medewerkers zo te beïnvloeden dat het veiligheidsbewustzijn integraal deel gaat uitmaken van het werk.
  • Veiligheid automatiseren: Het is belangrijk om het voor werknemers zo eenvoudig mogelijk te maken om uw instructies voor het beveiligen van gegevens na te leven – automatisering kan daarbij helpen. In de eerste plaats: bescherm alle harde schijven met de meest recente IT-beveiliging. Automatiseer daarnaast ook waar mogelijk de besluitvorming rond veiligheid. Maak bijvoorbeeld een programma dat u helpt te bepalen of een e-mail moet worden versleuteld, zodat de gebruiker alleen maar op verzenden hoeft te klikken.
  • Blijf op de hoogte: Een beveiligingsbeleid moet altijd rekening houden met de huidige trends op de werkvloer. Op dit moment is BYOx (Bring-Your-Own-everything) een trend waarbij werknemers hun eigen apparaten meebrengen naar het werk. Voer een proces in om alle risico's, zoals een verkeerd gebruik van apparaten of onbetrouwbare bedrijfstoepassingen, te identificeren en ook aan te pakken.
  • Bedrijfsprocessen: Ga na hoe informatie in de gehele organisatie circuleert en voer bedrijfsprocessen in die ook veiligheidscontroles bevatten. Op die manier raakt informatiebeveiliging ingebed in het bedrijf. Een goed voorbeeld is om samen te werken met een erkend documentvernietigingsbedrijf dat zorgt voor een beveiligde bewakingsketen – met vergrendelde containers en beveiligde gegevensvernietiging.

Pak fraudepreventie proactief aan en identificeer waar fraude op het werk de meeste kans maakt.